Підвищення кваліфікації

UkraineActive об’єднала кращі європейські та українські освітні програми з підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури. До нашої команди команди входять фахівці, які безпосередньо опікуються чи досліджують питання реформування Нової української школи, змістового наповнення державних стандартів та освітніх програм з фізичної культури.

Тісна співпраця зі спортивними федераціями, науково-методичними та дослідницькими установами дозволяє нам бути на крок попереду змін в системі фізичної культури закладів освіти, а отже пропонувати тільки актуальну інформацію.

До розробки навчальних курсів долучаються вчителі – практики, які охоче діляться власним позитивним і невдалим досвідом роботи.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників UkraineActive забезпечує у відповідності до частина 2, статті 54 та частина 6 статті 18 Закону України “Про освіту”, а саме кожен педагогічний працівник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності в межах своєї професійної діяльності або галузі знань.

Процедура підвищення кваліфікації, яка застосовується UkraineActive та партнерів, визначається частиною шостою статті 59 Закону України “Про освіту” та «Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text).

Співпраця з UkraineActive на постійній основі забезпечить вам загальний обсяг підвищення кваліфікації вчителя, а саме не менше за 150 годин на п’ять років (пункт 16, Порядку). Педагог самостійно обирає форми, різновиди, напрями, а також суб’єкта підвищення кваліфікації – тобто того, хто йому може надати освітні послуги з підвищення кваліфікації (пункт 7 Порядку).

Підвищення кваліфікації здійснюється за двома напрямами:
1) Дистанційні онлайн курси на платформі Moodle. Зручно, не прив’язано до часу і темпу занять, інтерактивний контент, допомога тьютора, детальні консультація і навчання під час перебування на платформі. Отримати коротку інформацію про перелік та вартість курсів можна зареєструвавшись за посиланням: https://forms.gle/5X9M3csg3DeEhajm7
2) Вебінари, семінари, конференції проводяться з певною періодичністю (як правило щотижня). Освітні заходи цього напряму проводяться БЕЗКОШТОВНО у співпраці з Комітетом з фізичного виховання та спорту МОН України та Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти». Ознайомитися з Програмою освітніх заходів на найближчий період можна за покликанням: https://ukrainian-active.org.ua/standarty-ta-navchannia/navchannia.html (змінити коли в закладці «НАВЧАННЯ» з’явиться відповідна програма заходів).

© 2017-2020 Ukrainian Active 🇺🇦